EasyJet | Bristol to Sardinia 2009

Easyjet_1

EasyJet have now released flights on their Bristol to Sardinia (Olbia) route for 2009.